Kulturális örökségünk megóvása közérdek, mellyel kapcsolatosan az állami és magán beruházásokat, terület- és településfejlesztéseket összhangban kell végezni.


2001. évi LXIV. törvény

 
 

A Kárpát-medence területe különösen gazdag régészeti lelőhelyekben, pártalan régészeti és műemléki emlékanyaggal rendelkezik. Kulturális örökségünk, meg nem újuló értékeink, melyek megőrzése és védelme, mindannyiunk feladata és kötelessége.

Fennmaradásukat, megőrzésüket elsősorban megelőző, elkerülő intézkedésekkel segíthetjük elő. Ennek a kulturális örökségnek a megóvásáról 2001 óta európai uniós örökség védelmi elveket követő jogszabályok rendelkeznek. Bár a kulturális örökségnek a védelme közérdek, az ezen a területen eltöltött hosszú éveink tapasztalata mégis azt mutatja, hogy a törvényi szabályozások nem épültek be sem a beruházói, sem a vállalkozói köztudatba. Sok esetben a hatósági engedélyeztetés, felmerülő többletköltségek, a munkafolyamatok megtervezése, a feltárást végző intézményekkel, engedélyező hatóságokkal való kapcsolattartás, kommunikáció újabb, sokszor előre nem kalkulált problémák sorát nyitja meg a beruházók, építtetők előtt.

Eddigi munkánk során gyakran tapasztaltuk, hogy a kulturális örökségvédelem szempontjából nem kellően előkészített beruházások megvalósulását nagymértékben befolyásolhatják az építkezés közben előkerülő régészeti lelőhelyek.

Egy ilyen esemény nem csak az egyes beruházások költségvetését boríthatják fel, de előfordulhat, hogy a tervezett építkezést csak komoly műszaki változtatások árán lehet csak megvalósítani, illetve megakadályozhatja a beruházás teljes megvalósulását is. A nem kellően megalapozott, nem a megelőzésen alapuló előkészítés a fentieken túlmenően, azonban kulturális örökségi elemeink pusztulását is eredményezik.
A problémák feltárása, kezelése, megoldása legtöbbször speciális képzettséget és gyakorlatot igényel. Ezért projektek kiszámíthatósága a finanszírozási és hatékonysági kérdések miatt, az ingó és ingatlan kulturális örökség kezelői számára, ma már szinte kötelező elvárás az ezen a szakterületen jártas szakértők alkalmazása.
 
 

Célunk, hogy korrekt - a jogszabályokat és a kulturális örökség kezelésének gyakorlatát figyelembe vevő - megoldásokat kínáljunk, a beruházók, vállalkozók, az ingó és ingatlan kulturális örökség kezelői számára.