Magyarország történeti kertjei, az egykori kastélyparkok, kolostori kertek, sokak számára ismeretlen részei hazánk gazdag kulturális és természeti örökségének. Csakúgy, mint sok történelmi emléknek, az idők során a történeti kertek arculata is sokat változott. Jelenlegi formájukban sokszor nem is emlékeztetnek egykori önmagukra. Rekonstrukciójuk, megújításuk esetén jobbára csak a gondos levéltári kutatómunka nyomán felbukkanó tervlapokra, levelezésekre támaszkodhatunk. Bár néhány kivételtől eltekintve a kertek nem régészeti korúak, azaz többségük valójában 1711 után keletkezett, történtük hagyományos régészeti módszerekkel is kutatható.

p1050399
p1050436

Így a kertek szisztematikus, illetve szondázó régészeti kutatása különösen sok adatot szolgáltathat a kerti úthálózat vonalvezetéséről, az utak esetleges megújításairól, az egykori épületekről: műromokról, szökőkutakról, medencékről, egyéb kerti létesítményekről, ezek alaprajzáról, építészeti szerkezetéről és az építés során felhasznált anyagokról.
A hagyományos régészeti feltárás mellett, a kutatásokban nagy sikerrel alkalmazhatóak a geofizikai módszerek is, amelyek segítségével a talaj bolygatása nélkül gyűjthetünk információkat a történeti kertek, már elpusztult, a földfelszínen nem látszó elemeiről. Az általában több hektáros kiterjedésű kertekről a több módszer kombinációjával és célzott kutatással, kis felületek igénybevételével, gyorsan és pontosan kaphatunk a helyreállításokat támogató, vagy éppen megalapozó információkat.

Egy-egy történeti kert helyreállításánál egyre gyakrabban merül fel a kezelő, illetve az örökségvédelmi ügyekben eljáró hatóság részéről a komplex, régészti feltárással kiegészített kertkutatás igénye.

Cégünk ehhez kínál segítséget:

Kertépítészeti műemlékvédelem szakirányon végzett tájépítész bevonásával elkészítjük a kerttörténeti tudományos dokumentációt.

Teljes körű dokumentálás és a feltárási eredmények értékelő bemutatása.

Elvégezzük a szükséges kertépítészeti műemléki, kertrégészeti és kertrégészeti célú geofizikai kutatásokat és annak kiértékelését.

A terület feltárást követő rekultivációja.

Kertrégészeti gyakorlattal rendelkező okleveles régész vezetésével elvégezzük a történeti kertek kertrégészeti hitelesítő feltárását.

Részt veszünk a szükséges hatóági egyeztetéseken és segítséget nyújtunk a kertészeti tervdokumentációk elkészítésében.

A kezelők számára fontos szempont továbbá, hogy a kutatás a környezeti adottságok és sokszor védett természeti környezet figyelembevételével zajlik, a körültekintően megválasztott régészeti szelvények és a geofizikai mérések pedig nem okoznak kárt ezekben az elemekben. Nyitott, látogatható parkok esetén pedig a fenti munkák az üzemeltetéssel összehangolhatóak és tapasztalataink szerint nem okoznak fennakadást, vagy kellemetlenséget az parkba látogatók számára.

Referenciáink:

  • Csákvár, Anna-falu

  • Tata, Angol park

  • Bicske kastélykert

  • Bakonybél, Szent Mauriciusz Monostor

  • Fehérvárcsurgó, Károlyi-kastély

  • Cégénydányád, Kölcsey-Kende kúria kertje

  • Fertőd, Lés-Erdő

 • Keszthely, Festetics kastélypark

 • Sopron, Erzsébet kert

 • Alcsút, Arborétum

 • Sellye, Draskovich kastély kert

 • Alsóbogát, Festetics-Inkey kastély kert

 • Budapest, Orczy kert

 • Kondoros, Batthyány–Geist-kastély kertje